Έμμα

art will survive, I won’t

η τέχνη θα επιβιώσει, εγώ όχι.

όμως μην ακούσω πάλι μαλακίες,

ότι αφού ζω μέσω της τέχνης θα επιβιώσουμε και οι δύο..

αυτό είναι άτοπο.

γιατί πάντα στα τροχαία,
τον μεγαλύτερο κίνδυνο τον διατρέχει ένας.
και συνήθως,
αυτός που την πατάει,
είναι ο συνοδηγός.